İsg Nedir

Bir işyerinde işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle, işçilerin maruz kaldıkları sağlık problemleri, ileriye dönük mesleki risklerin ortadan kaldırılması, azaltılması ile ilgilenen iş kolu isg nedir sorusunun cevabıdır. İlgili firmanın, gerçekleştirdiği faaliyetlerden olumsuz olarak etkilenen tüm çalışan türlerinin, sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri, koşulları isg nedir soru öbeği tanımlar.

Bir Bilim Dalıdır

İş sağlığı ve güvenliği bilim dalı, isg nedir sorusunun cevabıdır. Dünya üzerinde milyonlarca işyeri isg zorunlumu sorusuna katkıda da bulunur. Bu işyerlerinde, her gün onlarca insan fiziki şartlardan ve iş kazalarından dolayı; ya hayatlarını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadırlar. Bu kazalar ya da sakatlıklar isg zorunlumu sorularının önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Zorlu Ortamlar

Aşırı nem, sıcaklar, gürültü, psikolojik etkenler, molaların az olması, bedeni ya da organları yoran kimyasal, fiziki ağır iş şartları bu zorlu ortamlara örnek verilebilir. Bu ortamlar yine isg zorunlumu sorusunun önemini açıklar.

 

İş Sağlığı, Güvenliği Uzmanları

 

Bu hizmeti veren çeşitli isg firmaları bulunur. Bu isg firmaları önemli görevler dahilinde bu işi yapma sorumlulukları mevcuttur.

 

1- İşyerindeki fiziki donanım, aletler, ortamın sağlık koşullarında olması, çalışma kapabilitesinden, atmosferinden hatta hammaddeden de sorumludurlar.

 

2- İşçilerin riskli ortamlarda giydiği tüm iş kıyafetlerinden, taktığı tüm aksesuarlardan, isg firmaları mesul durumdadırlar.

 

3- İşverene, iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarını, güncel durumları bildirilmesinden,

 

4- Oluşan kazalar ve sakatlıkların raporlanması ve bunlar için önlemler alınmasından,

 

5- Oluşabilecek riskler için değerlendirme yapıp, gerekli risk değerlendirmelerin yapılmasından,

 

6- İşyerinin sürekli olarak, mevzuata uygun şekilde denetlenmesinden,

 

7- İşyerindeki çalışanların eğitimlerinin alınmasından,

 

8- İş yeri hekimiyle diyalog halinde olmak ve değerlendirmeler yapmaktan sorumludurlar.

Hemen Ara
Navigasyon