İşyeri Hekimliği

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde(İSG) eğitilip, bir sınav dahilinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve yetkilendirilmiş doktorlara, işyeri hekimi, yapılan bu göreve de işyeri hekimliği denir.

Görev Süresi

Günümüz çalışma şartlarında işyeri hekimliği nedir sorusu, birden fazla içerikteki cevaba karşılık gelmektedir. İşyerlerinde görev yapan, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirilip, sağlığının da korunmasını sağlayan ve gerekli önlemleri alan; öncesinde de işyeri hekimliği eğitimini başarıyla tamamlayan uzman hekimler, işyeri hekimliği unvanını alabilmektedirler.

Bu sertifikayı alan doktorlar, 7 yıl boyunca işyeri hekimliği nedir sorusuna istinaden görev yapabilirler. 7. yılın sonunda sertifikalarını yenilemek zorundadırlar. Aksi halde bu yetkilerini kaybederler. Buradan sonra işyeri hekimliği nedir sorusuna daha kapsamlı değinilebilir.

Zorunluluk Hakkında

İşyerlerinde, işyeri hekimliği zorunlu mu diye sorulan sorulara, 6331 sayılı iş kanunu cevap niteliğinde olmaktadır. İşyerlerinde olası kazaların önlenmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, çalışanların sağlık kontrollerinin yapılması, işverenlere rehberlik sunulması, değerlendirmelerin yapılarak raporlaştırılması, işyeri hekimliği zorunlu mu sorusunun önemini vurgular.

Tehlike Sınıfı

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde tehlike sınıfları geçen kanun maddesinde, işyeri hekimliği zorunlu mu kıstası yine öne çıkar. Özellikle tehlike sınıfı yüksek olan iş yerlerinde daha da önemli olduğu aşikardır.

Firmalar

Sektörde, işyeri hekimliği veren firmalar sayıca fazladır. Kurumsal işyeri hekimleri, genellikle aylık veya firmaların tercihine göre günlük kontrol yapmaktadırlar. Bu kontroller ise, işyeri hekimliği veren firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bu ölçekte işyeri hekimliği veren firmalar son derece duyarlı ve personellerin daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma standardına sahip olmaları için işyeri hekimlerini görevlendirmektedirler.

Bu firmalar, işyeri hekimi hizmeti sağlarken, ayrıca yasalara uygun şekilde çalışanların sağlık kontrollerinden geçebileceği bir iş sağlığı merkezidirler.

Hemen Ara
Navigasyon